Kto oblicza maksymalną masę bezpieczeństwa mostu? Kto docenia siłę wiatru, którą magazyn może wytrzymać podczas burzy? Kto ocenia życie budynku w przypadku trzęsienia ziemi? Odpowiedzią na każde z tych pytań jest inżynier budowlany. Od wstrząsów po wiatry sztormowe, to technologia zapewnia trwałość i pełne bezpieczeństwo wszystkich konstrukcji.

Oprócz bezpieczeństwa funkcjonalnego, inżynieria lądowa określa również efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów budowlanych. To inżynier, który oblicza optymalną jakość materiału, który jest funkcjonalny, bezpieczny i nie jest ekonomicznie wygórowany. Robią to we współpracy z architektami, aby zapewnić estetykę projektu. Krótko mówiąc, techniczne amalgamaty:

 1. wygląd zewnętrzny
 2. praktyczna funkcja
 3. budżet

Głębsze zrozumienie inżynierii lądowej

Dwie zasady, którymi kieruje się inżynieria, to matematyka i fizyka. Gdy prawa fizyczne są rozpatrywane równolegle z badaniami empirycznymi, można oszacować siłę i pojemność każdego materiału. Ponadto należy wziąć pod uwagę geometrię, aby określić solidność budynku. Projektowanie i analiza są podstawowymi elementami inżynierii.

Ciężka odpowiedzialność inżynierów budownictwa

Inżynierowie budowlani są podzbiorem inżynierów i kierowników projektów i są odpowiedzialni za:

 1. projektuj duże budynki, takie jak tunele
 2. Oceń fizyczną integralność konstrukcji, takich jak mosty

Twoja praca jest daleka od pracy architekta. Podczas gdy architektura dotyczy przede wszystkim wielkości, kształtu, wyglądu i funkcjonalności, inżynierowie konstrukcyjni pracują wyłącznie nad szczegółami technicznymi. Inżynier budowlany ma obowiązek przełożyć wizję architekta na rzeczywistość.

Nosili liczne czapki zwijane

Mechanika. Fizyka. Matematyka. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Umiejętności koncepcyjne 3D. Wszystkie te umiejętności muszą posiadać inżynier budowlany. Jednak różne czapki, które noszą, nie ograniczają się do tych umiejętności. Inżynierowie budowlani mają wiele właściwości, które obejmują:

 • Wsparcie projektowe

Odgrywają one kluczową rolę w planowaniu poszczególnych elementów konstrukcji i całości. Jego główną funkcją jest projekt i szczegółowe dane dotyczące:

 1. podłogi
 2. bar
 3. fundament
 4. Rodzaj dachów
 5. retencja ściana
 6. Ilość stali
 7. Obliczanie obciążenia
 8. Zawieszenie mostów

To ich rola projektowa zapewnia, że ​​belka, kolumny i fundament mogą przenosić obciążenie całej konstrukcji.

 • Analiza materiału

Technologia zaowocowała skomplikowanymi projektami łączącymi materiały budowlane w celu stworzenia nowoczesnych budynków. Inżynier budowlany ma za zadanie ich efektywne wykorzystanie oraz zapewnienie wytrzymałości, niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji. Analizujesz różne dostępne materiały i decydujesz o ich specyfikacji. Szacują dokładne i szczegółowe wymagania dotyczące substancji, uwzględniając kody, przepisy i cechy charakterystyczne wymagane przez klienta.

 • Badanie strony internetowej

Pierwszym krokiem do każdego projektu budowlanego jest dokładne zbadanie lokalizacji budynku. Pomiar położenia zależy od inżyniera budowlanego. Sprawdzają, czy teren nadaje się do budowy i czy gleba jest odpowiednia dla danego budynku.

 • Bezpieczeństwo pracowników

Stabilność budynku pod wpływem obciążeń statycznych lub dynamicznych jest jednym z najbardziej oczywistych zadań inżyniera budowlanego. Element zabezpieczający jest jednak instalowany nie tylko po zakończeniu projektu, ale także podczas jego budowy. Kiedy inżynierowie planują projekt, zapewniają, że pracownicy, pracownicy i odwiedzający są zawsze bezpieczni. Sprawiają, że budynek jest mniej niebezpieczny i mniej stresujący.

 • Koordynacja z innymi

Konsultant zarządzania projektami wymaga wielu różnych zawodów do współpracy. Inżynier budowlany ma za zadanie komunikować potrzeby i koordynować procesy. Musisz być w stałym kontakcie z:

 1. inżynierowie
 2. Architekci
 3. krajobrazowych
 4. naukowiec środowiskowy
 5. Agencje rządowe i agencje kontrolujące budynek
 • Kierownik

Ostatnim ograniczeniem, jakie muszą zastosować inżynierowie budownictwa, jest menedżer. Ich zadaniem jest sprawdzenie dostawy każdego materiału budowlanego i upewnienie się, że spełnia on określone specyfikacje. Pilnują także wyposażenia potrzebnego podczas budowy. Ponadto monitorują i zarządzają całą pracą na miejscu.

Jakiego szkolenia potrzebują inżynierowie budownictwa?

Podstawowy stopień inżyniera, po którym następuje kwalifikacja zawodowa w Instytucie Inżynierów Strukturalnych. Kariera wymaga przestrzegania surowych standardów i ogromnego doświadczenia praktycznego. Gdy inżynier znajdzie się na polu walki, musi trenować i uczyć się do końca swojej pracy. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ przemysł stale ulepsza materiały i konstrukcję. Każdy, kto lubi inwestować czas i zaangażowanie w terenie, profiluje się ekscytującymi projektami w branży.

To świat inżynierów

Krótko mówiąc, świat budownictwa i świat, w którym żyjemy, jest ostrygą inżynieryjną. Bez nich nie mielibyśmy tuneli, które przełamałyby monotonię ruchu, ani mostów rozciągających się na kilometry rzek i oceanów. To inżynieria budowlana, która dynamicznie łączy fizykę z matematyką, aby tworzyć niesamowite budynki o najlepszym możliwym projekcie.